Moc děkuji, že i letos ve mě vkládáte důvěru a já mohu fotit váš velký den.